GABON ZAHARRETAKO PARTIDUE

Aurten be belaunaldi diferentetako ekipoak aukin doguz gabon zaharretako partidazo honetan. Eta urteak aurrera joan ahala arpei zaharrak desagertuten doazen moduen arpei barriek agertuten doazen bitartean, badau zeozer inoiz faltauko eztana: lesioak. Eta parte medikoa luzea bada be, ez pentsau partiduek beroak edo lar lehiakorrak direzelako danik. Izin be, golperen bat egon arren, askotan partidue hasi orduko gertatuten dire, edota norberak bere kabuz indakoak dire. Beraz, ondorio bi: Edo kirolzale asko bea kirolari gitxik osotuten dauriez ekipoak, edo oso astoak gara. Pista moduen esatea aurtengo lesioetako bat ospakizun baten emon dala. Hausnartzeke… Aipatutea be aurtengo finala polo generazionalen artekoa izin … Irakurtzen jarraitu GABON ZAHARRETAKO PARTIDUE

NABARRO ETA LAURA. UMOREA ETA DANTZA

Antzerkiek lehen hilero iten ginduzen arren, aspaldiko partez ezkiñule bat ekarten. Baina bueno, oingoan be belaunaldi diferenteak elkartutea lortu dogunez igual sarriagotan ekartera bueltatu beharko gara, batek daki. Halan da be, esatea gaurkoak antzerki moduen salduten ziren arren, ohitute gauzen antzerki estilotik urrun dauen zerbait egiten dauriela. Izin be, alderdi bitan bereiztutako emanaldia izin zala esan geinke. Alde batetik umoreari lekue izten saiatu ziren bakarrizketak; eta bestetik dantza. Umorea eta dantza zan antzezlanaren izena eta alde horretatik beraz, esandakoa bete zan. Baina egie da txalo artean amaitu bazen be, hurrengo egunetan Karabieko pasilloetatik kritikaren bat jaso dauen antzezlana izin dala. … Irakurtzen jarraitu NABARRO ETA LAURA. UMOREA ETA DANTZA

REFUGIADAS: LA CRISIS DE ASILO EN EUROPA

Ezta lelango aldie errefuxiatuen inguruko hitzaldi bet antolatuten dogune Karabien. Eta zoritxarrez ezta azkenengoa izingo, Euskal Herrie herrialde nahiko solidario bat izin arren, arazoa ez dagoalako ematen jakien laguntzan, baizik eta eman behar jakien konponbidean. Izin be, komunikabideetan euren inguruko egoera latza entzuteak aurenganako enpatia bat sortzen dosku eta horrek sarritan laguntzera bultzatzen gaitu, baina bertan egon zan entzule batek esan zauen moduen ure atxiketan gabiz grifoa zarratu beharrean. Eta horregaitik, gaur egun gizartean zabaldu dan kontzientziazioa indartuten jarraitu behar dogu; penea ez dan beste parametrotan indartuten alegia. Orain dala hile batzuk gatazka guzti hau nondik datorren aztertu gindun (https://harriketarrakblog.wordpress.com/2016/05/13/inperialismoa-errefuxiatuak-egiteko-makina/). … Irakurtzen jarraitu REFUGIADAS: LA CRISIS DE ASILO EN EUROPA

OLENTZERO

Pasadan urtean hausnarketa bat eskatu gindun eta oparietan baino ez bada ere, hausnarketa hori emon da. Izan ere, aurtengo oparie materiala iziten jarraitu arren, gure helburue zoriontasuna oparitutea izin da. Horregaitik eskatu geuntsen Olentzerori musika instrumentuek ekarteko. Ikerketan diñorien moduen eta aspaldidanik frogatuten gabizen moduen, kantetan dogun bitartean zoriontsuek garelako. Edo behintzet kantetan dauena; kantari askoren alboan egotea nahiko mingarrie izin lei eta. Hori be askotan frogatu dogu gaztetxean dekoguzen kantari eskas askogaz, baina horrik dire hain zuzen zoriontasun hori transmitiduten onenak. Halan da be, gauza mingarrien artean Olentzeroren laguntzaileak botatako karamelo hiltzaileak nabarmendu beharko geunkez. Aipatzekoa da be, zelan … Irakurtzen jarraitu OLENTZERO

“EVASORES, MOROSOS Y MILLONARIOS VASCOS. PANAMÁ CONNECTIONS” LIBURU AURKEZPENA

Harriketarrontzako barrie eztan egilea etorri jakun Karabiera bere liburu barrie aurkeztuten. Ezetan dozuenok tipo bitxie dala jakingo dozue. Eskarmentu handiko kazetaria. Oingoan Panamako papelen bombazo horretan danok ikusten gindun hutsunea argituten etorri zan. Izan ere, bere inbestigazioa, izen euskaldunak topau gurean, bertan agertan ziren izenen (eta agertan ez zirenak, baina horretan sartute egon zireanak) ikerketan oinarritu da. Eta halan kontau dosku. Ezta lelango aldie hiru silabako euskal alderdi politikoa jo puntuan iminten dauena. Ezta lelango aldie bez erdiko puntuan joten dauena, berak kontaute, betatute egon baita hainbat irrati saio eta komunikabidetan. Batan bat mindute sentiduko zan informazio hori leiduterakoan. Baina … Irakurtzen jarraitu “EVASORES, MOROSOS Y MILLONARIOS VASCOS. PANAMÁ CONNECTIONS” LIBURU AURKEZPENA

KARABIE SHOW

Normalean hamabostaldi kulturala eskolan iten doguzen ekimenekaz hasten da, baina aurten pasadan asteko kontzertuekaz hasi bada be, eskolarako biajea ezin zan faltau. Aurten be oihanean sartu gara Braulio lehoiari ileorde barrie oparituten. Ganera oingoan oihaneko tribu bateko partaideak aukin doguz guri lagunduteko prest. Bai bai, zuzenean oihanetik etorriak. Eta hainbeste hormonen joan etorriegaz DBH oihana eztala uste dozuenok saiatu bertan klase bat emoten. Ha ze denborak!! Antzerkigintzaren oinarrietako bat inprobisazioa dala jakinde, ensaio bi ta aurrera. Baina bueno, horretarako ekarri doguz antzerkigintzako profesionalak. Ta ez pentsau publikoa erreza danik; haur hezkuntzako umeak oso exigenteak dira. Aztertu beharko dogu ia horren … Irakurtzen jarraitu KARABIE SHOW

PARRILLADA POTEOA + KONTZERTUEK

Azken aldien gure herrien poteoak ugaritu direnez, badaroaguz pare bat hile poteo berritzaileak egiten (edo saiatzen behintzat). Oingoan parrillada-poteoa toketan zan. Estrukturean montajea sinplea iruditu arren, montajean aurre zirriborroak bere konplexutasuna aukin daurie. Eskerrak aste bat arinago gaztetxetik pasau zala gaian aditue dan bat eta ia katxarro hori zertarako zan galdetu zauela. Ezpabere hasieran pentsaute egoan materialagaz in ezkero, gitxigaitik parrillada-poteoa vayaliada-poteoan bihurtuten dogu. Fogonero jefean be esperantza gitxi egon zan jarrite eta zenbet saiakera beharko zauzenaren bolillan baten batek esku bi behar izin zauzen kontetako. Baia arin zarratu zauzen begire ibili zirenan ahoak sue lelangoan izitu zauenean. Hori bai, … Irakurtzen jarraitu PARRILLADA POTEOA + KONTZERTUEK

HAMABOSTALDI KULTURALA

Badator hamabostaldi kultura, baina zer dekogu gordeta aurtengo gabonetarako? Abenduak 17en parrillada poteoa eta kontzertuek. Badaezpada ezeizue ekarri arropa inflamablea… Abenduak 23en eskolan antzerkie eta jolasak eroangoguz aurrera. Eta arrastien kritikari eta hausnarketari bide emongo dotsegu Ahoztar Zelaietaren liburu barriaren aurkezpenagaz. Abenduak 24ean Olentzero etorriko da beste urte batez Karabie gaztetxera. Hator hator mutil etxera… Abenduak 28en errefuxiatu emakumeen inguruko hitzaldia CEARen eskutik. Abenduak 29ean Nabarro eta Laura antzezlana. Umorea eta dantza aseguraute! Abenduak 31an urtean kirola iten amaituteko (urtea kirola iten eztoguleko hasiko) futbol partidue arlonagusian. Urtarrilak 1ean korto expresari hasiera emongotsegu. Bertan zozketaren bitartez, objektu bet eta hitz … Irakurtzen jarraitu HAMABOSTALDI KULTURALA

TXATXAMURKE EGUNE

Beste behin txatxamurke egune heldu jaku kirola eta jakintza uztartuz. Bolo txapelketa bategaz hasi zan egune. Eskerrak orain bolerea zarratute dauela ingurutik ibili zan jentearen onerako. Zelango espektakuloa! Amaierara heltzean ez ziren boloak, karrerilla luzeegia hartuz hasierako egurre ikututen ez zauriezan tiradak, epaileen osasun fisikoari eraso eginez boloak ipini baino arinau presagaz botatako tiradak… Eskerrak bolo taldeko profesionalak teknika apur bet aportau zauela. Baina bueno, esan beharra dago sailkapenean azkenetariko bat James Bond bezalako portento bat izanik, besteok be hain txarrak ezkinela izango. Animo 0-0-7!! Indarrak barriro rekuperetako, baba lapiko potentea aukin gindun; bere sakramentu guztiekaz noski. Hainbeste pekatari sakramentuekaz … Irakurtzen jarraitu TXATXAMURKE EGUNE