Category Archives: aurkezpenak

SAHARA HURRA!

Zoritxarrez egunero aukiten doguz munduan zehar emoten diren guda, borroka edo bihotzak uzkurtuten dauriezen gertakarien berriak. Baina ondikoarren be latzagoa da jakitea egunkari horritan ez direla danak agertuten. Saharak urteak daroaz errepresiopean eskubide eta independentzia baten alde borrokan, baina ez dogu ezagutza askorik horren inguruan. Ganera, Lemoan badira Saharatik etorritako hainbat herritar eta sarritan kulturartekotasuna asko aldarrikatuten dogun arren, esan geinke euren kulturaz be gauza askorik eztakigule. Beraz modu xume baten (eta espero dot etorkizunerako harreman baten abiapuntu izatea) biak uztartutea aukera polite izingo leikela pentsau gindun.

Hasteko, bertako historia eta egoeraren berri emon euskun hitzaldia aukin gindun. Hizlaria Saharako akanpalekuetan jaiotako 20 urteko gazte bat izan zan. Bertako errekurtso naturalen garrantzia, errepresioa eta torturak, okupatutako lurraldeak, errefuxiatuen akanpalekuak, harresia… datu eta kontzeptu asko jorratu ginduzen. Etorkizunera begire hausnartuteko aukera be aukin gindun eta momentuko egoera gogorra bada be, gogorragoa da ikustea etorkizuna be iluna aurreikusten dala. Baina bueno, etorkizuna dauen bitartean pausuek (txikiek badire be) emoten jarraitu beharko doguz.

Esan dogun moduen, euren kulturaz gozatetuko aukerea be aukin gindun eta hitzaldien zehar bertako beste gazte batek tea prestatu euskun. Arpeiren bat gesto arraroren bat egin arren, orokorrean harrera ona aukin zauela esan geinke, bigarren rondan be basu guztiek amaituz. Kontrakoa pasau zan datilekaz. Eskurik esku pasetan joan ziren inon parau barik, esku aproposak topau eta taperra bentilau zan arte. Enpanadillak eta pastela be gitxi aguante zaurien mahai ganean.

Tripea apurtxu bet bete ta gero, lemoaztar batzuk Saharako familie bategaz bizi izandako bizipenak batuten zauzen bideo-dokumentala jarri euskuen. Hainbestetan eskatutako bideoa azkenean ikusteko aukera aukin gindun bai. Eztabaidarako denborea be egon zan eta protagonisten esanetan gehien harrituotsiena bertakoek egoera hain gogorren aurrean izandako irribarrea izan zan. Guk be barre batzuk bota ginduzen bideoa ikustean beraz, modu metaforiko baten esan geinke irribarre hori kamara baten batu eta hona ekarteko kapazak izin zirela. Artistak! Hori bai, ondikoarren giltzapean dauzen jantza desenfrenau pare batzuen irudiek ikusteko irrikitan gauz.

Azkenik egune borobilduteko Lemoan bizi dan saharar baten eskutik kuskuse jateko aukerea aukin gindun. Giro hain sano ta polit beten edozer gauze sartuten da ondo, bea esan beharra dago sukaldaria txalotxeko moduko kuskuse preparau euskule. Hori bai, jateko erakutsi gindun teknika eskasak argi itzi zauen beste afari bet in behakogule entrenetan segiduteko.

Besterik barik eskerrik asko barikuen Karabire hurbildu zinien saharar guztiei ekimen horreri kutsu esanguratsuago bat emotearren eta segi jo ta ke merezi eta behar dozuenagatik borrokan.

SAHARA HURRA!!!

Advertisements

MOTXILAREN UMEA

Ezta lelango aldie dispertsioaren inguruan berba iten dogune Karabien, baia egie da oso gitxiten enfoketan dala eztabaida umeen ikuspuntutik. Film pedagogiko honek arlo politikoan entzuten doguzen diskurtsoen ganetik arlo soziala nabarmentzen dau tramaren ardatza ume baten bizipenak izanik. Teknikoki oso landua ez bada be, gaiaren sensibilidadea dala ta, ikusleak errez hunkituteko gaitasuna dekon bideoa da; barikuen frogatu izan gindun moduen.

Fima eztanez oso luzea aurkezpena beste bideotxo (Motxilaren umea eta gu) bategaz osatu gindun. Bigarren bideo honetan gai bera ikuspuntu teorikoago batetik plazaratzen da, psikologo eta pedagogoen testigantzekaz eta egoeraren diagnostikoa egiten dauen “off” ahots bategaz. Momentu honetan konturatu ginen hunkitu gintuen bideoa nahiko “light” dala benetako egoerea ikusite.

Beraz laburbilduteko, esatea zientzia fikziozko zaleak gusture ikusiko leukien filma dala, egoeraren sinisgarritasuna ezbaian iminteko moduko filma dalako. Baina zoritxarrez, gaur egun ere, hori errealitate bat da eta konturatu baino hurbilago bizi doguna, zeharka bada ere, gizarte osoari eragiten deutsolako.

Hemen izten deutsueguz youtubeko loturak, aurkezleak esan zauen moduen, helburuetariko bat difusio masiboa da ta.

-Motxilaren umea: https://www.youtube.com/watch?v=wNieLZS9hRc

-Motxilaren umea eta gu: https://www.youtube.com/watch?v=wXR4FA359V8

“ZUEN ZAIN GAUDE”

“EVASORES, MOROSOS Y MILLONARIOS VASCOS. PANAMÁ CONNECTIONS” LIBURU AURKEZPENA

Harriketarrontzako barrie eztan egilea etorri jakun Karabiera bere liburu barrie aurkeztuten. Ezetan dozuenok tipo bitxie dala jakingo dozue. Eskarmentu handiko kazetaria. Oingoan Panamako papelen bombazo horretan danok ikusten gindun hutsunea argituten etorri zan. Izan ere, bere inbestigazioa, izen euskaldunak topau gurean, bertan agertan ziren izenen (eta agertan ez zirenak, baina horretan sartute egon zireanak) ikerketan oinarritu da. Eta halan kontau dosku. Ezta lelango aldie hiru silabako euskal alderdi politikoa jo puntuan iminten dauena. Ezta lelango aldie bez erdiko puntuan joten dauena, berak kontaute, betatute egon baita hainbat irrati saio eta komunikabidetan. Batan bat mindute sentiduko zan informazio hori leiduterakoan. Baina Anjek diñon moduen: “inor ez mintzearren isilduko banintz, ez nuke isilduko denen mina baizik.”

Beraz, gaur be ildo beretik silaba horiek Panamako asuntoan dekien protagonismoa azaldutera etorri jaku. Ezta erreza hainbeste datu ta izen barneratutea, baina behintzet ideia bat izateko balio izin dosku. Ganera, datuak esperientzia pertsonalekaz uztartuten dauzenez (beti be umore eta ironia toke bategaz), hain ilune dan gai batetik barre batzuk botateko aukera be emoten dau.

Hori bai, Ahoztar no hace rehenes eta gaztetxeari be bere ziztada jauzi jako. Merezitakoa dala onartuten dogu. Gaztetxean egon zan azken aldien be bronka bota doskun liburutegie hain desordenauta eukiteagatik. Eta gauzak eztirenez aldatu, gaurkoan be toketan zan.

Baina lasai Ahoztar, ondikoarren (zoritxarrez) hamaika trapu zikin argitaratuteko dauzenez badakigu bueltauko zarela eta beste akatsen bat topau beharko dozu liburutegie txukun-txukun aukingo doguleko. Ta holan ezpada, gure inguruko liburu bet argitaratuten itziko zaitugu. Guk ezaitugu betauko!

MEMORIAREN ORBAINAK. AURKEZPENA

Aspaldiko partez ez dogule gaztetxea hain beteta ikusten, eta egie da be, herrie nahiko engantxeta egon dala proiektuegaz bideoklipe atara zanetik. Bertaratuen artean, gaueko protagonisten gurasoak izin dire gehiengoa. Euren seme alabei babesa emotera etorri direla esan daurien arren, guk badakigu bidaian indakoaz kotilleetan etorri direla. Gurasoak…

Hala ere, “…historia beti heltzen zaigunez garaileek kontatua…” esaldie daroan poemagaz hasten da dokumentala. Eztakit bidai honetan garaileak nortzuk izin diren edota garaile eta galtzailerik egon dan, baina dokumentala bidaiarien mobilek gordeta dekiezan dokumentuekaz kontaute egongo bazan seguro ez zala bardine izingo. Non dagoz dokumentazioa galdu zauen tipoaren deklarazioak? Eta hoteleko seguratekin izandako trifulkan komentarioak? Eta zuhaitzetik jauzi zanaren zauriak? Ez gaituzue engainatuko, dokumentalean eztala garagardo pitxerrik agertuten… mesedez!! Baina lasai, aurkezpen klandestino bat antolatuko dogu, toma falsekin batera, guzti hau argitara atarateko. Memoriari zor dotsezue!

Bromak aparte, zorionduteko lana egin dozue Hogota produkzioak! Ardura hain garrantzitsu bat zuoi ematerakoan iñok ez zauen sinesten bidai honen seriotasunean, are gutxiago itzultzailearen izena jakin gindunean. Baina pozten nau erratute egon izanak. Aurre-estreinaldien egondakoen goraipamen guztiek labur geratuten dire dokumental hain tekniko baten aurrean. Hori bai, ezaitezie harrotu arlo honetan dekoguzen ezagutza eskasak eztire gai kritika sakon bat egiteko ta.

Zer esanik ez, dokumentalaren aurkezpenerako sortutako parafernalia guztia. Euskal kulturaren pertsonai famatuek aurrera eroandako zuzeneko musikeak puntu bat emon deutson; argi dau. Kantak finantziaziorako atarako CDkoak izin dire, beraz liluratuta gelditu bazara kanta horrikaz, lasai, ondikoarren CDa erosteko aukera dekozu ta. Eta ikasi eztakit zeozer ikasiko zinduen, baina amaieran zuzendariarekiko izandako detaileak erakusten dau behintzet harreman polite sortu dala joan zinienon artean; sarritan garrantzitsuagoa dana. Joe ni be hunkituko naz azkenean…

Beraz proiektu hau herrie harritute itzi zauen bideoklip bategaz hasi zan eta herrie harritute itzi dauen aurkezpen bategaz amaitu. Zorionak gazteak, Lemoako etorkizune bermatute deku!!

KAZETARI KANAIA. AURKEZPENA

Ezta lehen aldia Igor Meltxor Lemoatik ikusten dogune, aurretik be idazle eta kazetari moduan izan baitugu hitzaldiak emoten. Kasu honetan ordea, horrez gain, proiektu barri baten zuzendari bezala ere etorri jaku; Kazetari kanaia proiektua alegia.

“Ustelkeria, injustiziak eta botere gehiegikeriak salatzeko helburuarekin, ikerketa, hausnarketa eta eztabaidarako sortutako komunikabidea da KAZETARI KANAIA. Betiere, alternatibak indartuz, zorroztasun informatiboak abiatuz eta lan serio eta konprometitu batekin. KONPLEXURIK GABE.

KAZETARI KANAIAk herri mugimenduen, eta proiektu politiko, kultural eta sozialen lanaren isla izan nahi du; komunikabide gehienek estal ohi duten eredu alternatibo horien ahotsa izatea, alegia. KAZETARI KANAIAren oinarri nagusia harpidetza izango da, gure independentzia informatiboa ziurtatzeko eta proiektuaren sendotzean laguntzeko. Harpidedunak proiektuaren partaide ere izango dira eta beraien parte-hartze espazioak sustatuko dira.“ Banatutako esku-orriak.

Proiektu hau blog batekin hasi zan eta gaur egun web orrialde baten bihurtu da, etorkizun batean zerbait gehiago izateko helburuarekin. Hori dala ta, hitzaldia webgunearen nondik norakoak azalduz eta Pepe Rei elkarteak iten dauen lanaren berri emanez hasi zan, gero webgunean eta idaztitako liburuetan agertzen diren egoeren errepaso bat egiteko. Bigarren parte honetan etorri ziren entzuleengan interes gehien piztu zauriezan edukiek. Izan ere, urteak daroaguz Espainia mailako korrupzio tramak entzuten edota kudeaketa eskasen ondorioak kritikatzen komunikabideek holan aurkezten doskuezelako. Eta egoera arrotzatzat dekoguz urrin ikusten doguzelako. Gaur ordea, telebista amatatu eta leihotik begitu dogule esan geinke, egoera guzti horrik gure etxe alboan ere geratzen direla ikusteko.

Danok aukin dogu entzunde hemen ere txantxulloak iten direla, baina txantxullo guzti horrik elkarren artean erlazionatuta dauzela eta eurin atzean beti hiru siglako alderdi bera dauela ikusterakoan harrituta geratuteaz gain, amorrua ere pizten da norberan barruen, gure ezjakintasunarekin jolasten ari direla konturatuten zarelako. Horregaitik hitzaldi mota hauek erakusten doskue zeinen garrantzitsua dan informatuta egotea eta informazio hori jasotzeko (komunikabideetan desagertuta baitago) zeinen garrantzitsua dan kazetari kanaia hauen lana.

Beraz, hitzaldia webgunearen aurkezpenarekin hasi bazen be, urteetan zehar Euskal Herrian egindako kudeaketaren kritika sakon batekin amaitu zan, hainbat datu, enpresa eta izen mahai ganean jarriz eta hauek etikaren eta gizartearen ongizatearen etsaitzat seinalatuz. Baina Anje Duhalden kanta batek diñon bezala: Inor ez mintzearren isilduko banitz, ez nuke isilduko denen mina baizik. Beraz segi lanean Kazetari kanaia, herriak behar zaitu eta!!

MEMORIAREN ORBAINAK

Datorren barikuen be beste aurkezpen bat aukingo dogu Karabien. Kasu honetan ordea, lemoaztarrok izingo dire protagonistak. Izin be, aurkezpen honetan Lemoako gazteak memoria historiko eta giza eskubideen gaian aitzakipean Alemaniara indako bidaia batzean dauen dokumentala aukingo dogu. Erdu!!! Aurre-estrenaldian dokumentalak jasotako kritikak oso onak izin ziren ta!!

img-20161101-wa0009

KAZETARI KANAIA. AURKEZPENA

Bariku honetan Igor Meltxor aukingo dogu Karabien. Ezta lelango aldie Lemoara hurbiltan dana eta horregaitik, esperientziek dino hau be eztala izingo kritikotasun eta eduki gabeko aurkezpen bat. Erdu ikuspuntu barri bet arakatutera!!

img-20161031-wa0000

“SORMENA KEMENA” DISKOAREN AURKEZPENA

Ezta gauza askorik behar Karabieko oholtza ganera igoteko, bea oingoan Zeinketarrek aitzaki ezin hobea topau daurie. Bai, azkenean eta hainbeste data barajeau ta aldatu ostean CD barrie aurkeztuko daurie. Zorionakk!! Eskarmentu handiko (bueno igual ez hainbesteko) talde hau motibeta urtengo danaren dudarik ezteku. Zer esanik ez, hemen bere etxean baino erosoago sentitan dan Runto Selektorran inguruen. Otuz be eztot uste gitxiago izingo danik. Ganera, egun berean euskal jaie ospatuten da Lemoan ta 19:00etatik aurrera Zesuma erromerie aukingogu gaztetxe alboko parkean.

Kartela ezin hobea ta giroa hobeagoa!! Erdu eta gozatu!!

e-4 kartela ona

ELKAR ESKOZIAKO DOKUMENTALAN AURKEZPENA

Helduek gaztetxetik ikustea ohikoa iziten de sarritan, baina ez kantidade hain handitan. Izin be, seme-alaba asko dire proiektu honetan parte hartu daurienak. Guraso horrin ahoetatik urten ziren kritika gehienak, bidaiarien nondik norakoak edota toma falsaren bat faltan bota zaurielako. Baina lemoaztar honik helburu zehatz batekin joan ziren Eskoziara eta dokumentala ikusi ondoren, ziurtatu geinke sobran bete dauriela.

Erreferenduma dala ta, Eskozia danon ahoetan egotera pasau zan bere momentuen, oin indarra galdu baitau. Baina Eskozia betaurreko diferenteakaz ikusi daitekeen arren, gaie beti ikuspuntu politiko batekin enfokau izin dogu. Hori dala ta, dokumental hau ere ikuspuntu politiko batetik enfokatue egongo zala uste nauen ta are gehau erreferenduma ardatz moduen eukala jakiterakoan. Baina onerako harritu nauela esan beharra daukat ikuspuntu soziala gailendu dala uste dodalako. Bertako aisialdi ohiturekaz hasten da eta erreferendumean emondako partehartzearen inguruko hausnarketakaz amaitu. Dokumental laburre, baina betea era berean.

Eztakit gazte talde horrin ikasketak zeintzuk izingo diren, baina edonok esango leuke dokumental hori kazetari baten lana dala. Beraz beste momenturen baten ikusteko aukerea badekozue ezeizue desaprobetxau, dokumentala Lemoako patrimonio kultural moduen izendatutekoa da ta. Ta bueno, zer esanik ez egileek antolatutako afarian ostean gaztetxeko altabozetatik urten ziren temazoak. Gaua Eskozian hasi, Mexikotik pasau eta Hego Amerikan amaitu. Honik bai bidaiari trebeak!!

ELKAR ESKOZIAKO DOKUMENTALAN AURKEZPENA

Pasadan uden Lemoako gazteek Eskoziara bidaiatu zaurien bertako momentu historikoa (erreferendume) aitxakitzat hartuz. Barikuen aurkeztuko dan dokumentala bidai horren helburu eta ondorioa da eta bertan, erreferendum horretan emondako partehartzearen inguruko hausnarketak eta testigantzak aurkeztuko jakuz.

IMG-20160125-WA0011