Category Archives: erreketaren urteurrena

ERREKETAREN URTEURRENA

Oin dala 17 urte sue gugez akabetan saiatu zan arren, hemen segitan dogu su baten bueltan egun hori ospatuten edo hobeto esanda, Karabie zaharrari omenalditxu bet iten. Hori bai, naturak barriro proban ipini nahi izan gaitu eta landareak agindu dauz suek lortu ez zauena amaituten. Baina ia irunstea lortu arren, horreri be aurre itea lortu dotsegu aurtengo auzolanagaz; zati beten bai behintzat.

Desbrozadorea izin da gure armarik eraginkorrena eta ondikoarren ezin dot ulertu zelan itzi ahal izan dogun hain teknika eskaseko pertsona baten eskuetan. Azkenean genozidio ekologiko baten amaitu ahal zana, genozidio logistiko baten amaitu zan. Bai, inor baino gogo gehau ipini arren, desbrozadorea apurtutea lortu zauen. Goian bego Desbro!! Baina bueno, panoramea zein zan ikusite parte medikoan makine bat baino ez agertuteak positibotzat hartuten dogu.

Bitartean, beste erramientekin lan finagoa eginez, Karabierako sarrera nahiko txukun itzi gindun. Halan da be, lan gehau egoan iteko, baina txorizoan usinek deskonzentrau in doskun. Boluntade gitxiko jentea garela emongo dau, baina Orozkoko (ojo!) txorizo batek berba iten dotsunean eziotsezu ezetzik esan. Laguntako urdaie be aukin gindun; gatzan laguntasune aukin ez zauen urdaie. Pekatu kapitalen zerrendan sartuteko moduko huts egitea. Argi dau zoroak izin behar garela, bea leloak be badiño sosoak ez iziteko e…

Esatea be, aurreko sarreren iruzkinetan argi geratu danez, esperantza gitxi egon direla jarrite fogoneruetan. Astean zehar gaztetxeko pasilloetan zurrumurru ugari entzun dire honin kontra. Ganera, uste dot apustuen bolilla bat be iteko asmoa egon dala, baina eztala urten inor ezalako alde agertuten. Lotsagarrie benetan! Eta gehau jakinde gaztetxea erre zaurieneko belaunaldikoak direla. Horregaitik aipatutea lortutako sue iraupen eta berotasun handikoa iziteaz gain, handik bueltaka ibili zan piromano deskontrolau batek botaten ibili zan egur berdean erasoak aguantetako bezain indartsue izin zala. Fogoneru ofiziala harro dekozue bikote!

Tiragoma txapelketan txapeldun barik jarraituten dogu, beste urte batez batzuk nahiko hurbil ibili arren enpate teknikoan amaitu zalako. Bai, aurten be iñok eztotzen emotea lortu, nahiz ta ronda bi bota. Egie da txapelketea hasi baino lenagoko frogan, batek emotea lortu zauela, baina arin ikasi dau polbora guztie beroketan ezin dala gastau. Igerten da gazteena izin zala. Halan da be, harritute gauz beste urte batez triragomea osorik buelteta lortu doguleko. Oingoak kalidade hobeagoko tiragomak izango ote dire edo lehen etorten ziren basatiek etxekotu in direlako da?

Beraz, gaurkoan moduko hainbeste urtez bizi izandako esperientziengatik oin dala 18 urte Lemoako gazte batzuk piztutako txispangatik sortu zan sue elikatuten jarraituko dogu, noizean behin erre arren, errautsetatik berpiztuten ikasi doguleko.

Advertisements

ERREKETAREN URTEURRENA

Erdu zapatuen harriketarron sorlekue ezetan!! Eztakigu zenbet aguanteko dauen, beraz ez galdu aukera!! 10:30etan Karabie barritik!! Auzolanean ingurue apur bet garbitu, inderrak rekuperetako hamaiketako elegantea in anekdota desorbitauek entzuten doguzen bitartean, eta punterie eskasa dekogule frogatuteko tiratxina txapelketa. Planazo!! Ganera sorpresaren bat be egongo dala entzun dot…

img-20170117-wa0011

ERREKETAREN URTEURRENA

Urteak aurrera doaz danontzako, baita Karabie zaharrantzako. Kartelean itxura ona dekon arren, bisitau gure badozue mogidu zaitezie, holango egunen baten bertako sasi eta landareek iruntsi ingo daurie ta. Non gelditu ote dira etxean klasera doazela esan eta motxila hartu beharrean, desbrozadoreagaz Karabie zaharrerako bidea hartuten zaurienak?

Halan da be, gaztetxea deterioraute ikusi arren urteen poderioz gehien deteriorau dana gure punterie dala esango neuke. Izin be, komentau danagatik, aurtengoa tiragoma txapelketa bakarra izin de, non inor ez dan gai izin botilleari emoteko. Beraz, enpate general eta danok irabazle! Esatea be, luzeena izin dala aspaldiko partez inok eztauelako gomea apurtu.

Txitxiburduntzie be protagonista mitiko bat bihurtu da holango egunetan. Eskerrak datorren zapatuen kanporamartxo dala ta, jateko beste kedada bat dekogule. Gaur sobrau dan urdai ta txorizo guztiegaz harategi bet zabaltako moduen gauz ta. Eta ez da izin gitxi jan doguleko. Datorren zapatukoari begire be, deialdi bet iten dot urdaie paluen zelan sartu behar dan erakusten dauen tutorialen bat ikusteko, bertan egon garenon teknika eta pazientzia eskasak ondikoarren gordinik egon dan urdaiezko pintxoren bat jatera behartu gaitu ta.

Bai, Harriketarrok desatre bat gara eta harro diñogu. Baina askoz be harroago diñogu holango desastreatan zoriontsu garela, gure buruaz barre egiteko kapazak garelako. Barre egiten dogu sasietan engantxaute geldituten garenean; barre egiten dogu erosketa desproportzionauek iten doguzenean; barre egiten dogu urdaie brasara jausten danean; barre egiten dogu tiragoma apurtuten danean eta apurtuten ez danean; barre egiten dogu baten batek botilleari emoten dotsenean, baina baita inok emoten ez dotsenean; barre egiten dogu… Eraikin honetan hasi zana ez daitela hemen amaitu. Aupa Karabie eta aupa Harriketarrak!!

KARABIKO ERREKETAREN URTEURRENA

Bai, Karabie gaztetxea ezta beti izan gaur ezagututen dogun eraikin hori. Bai, Harriketar Gazte Asanbladaren jaiotze lekue ezta gaur egun ezagututen dogun eraikin hori. Bai, gaztetxero nostalgiko askok Karabie aipatzerakoan eztekie buruen gaur egun ezagututen dogun eraikin hori.

Gure artean badauz gazte batzuk euren gaztetatsune elizondotik urrin gastau zaurienak edo hobeto esanda, inbertitu zaurienak. Eta jakinde gazte horrik nortzuk diren, anekdotak eztire gitxi izingo.

Baina non dau Karabie zaharra? Zer pasau jakon? Zer iten zan bertan? Zelan lortu zan? Eta barrie? Galdera asko dire, erdu gugez erantzunek topetan.

Erreketan Urteurrena 2016
Oharra: Eztekozule jakinminik… lasai, kristolango hamaiketakoaz gozatuteko aukera aukingozu. Fuerte armozetan dauen horritako bat zarela… lasai, punteria landuteko aukera aukingozu. Eskue lesioneta dekozule… lasai, kobatan espeleologia iteko aukera aukingozu. Klaustrofobikoa zarela… lasai, bertan kontauko diren istoriekaz barre batzuk botakozuz. Eta barre iteari, ezin jako ezetzik esan.