ERREKETAREN URTEURRENA

Oin dala 17 urte sue gugez akabetan saiatu zan arren, hemen segitan dogu su baten bueltan egun hori ospatuten edo hobeto esanda, Karabie zaharrari omenalditxu bet iten. Hori bai, naturak barriro proban ipini nahi izan gaitu eta landareak agindu dauz suek lortu ez zauena amaituten. Baina ia irunstea lortu arren, horreri be aurre itea lortu dotsegu aurtengo auzolanagaz; zati beten bai behintzat. Desbrozadorea izin da gure armarik eraginkorrena eta ondikoarren ezin dot ulertu zelan itzi ahal izan dogun hain teknika eskaseko pertsona baten eskuetan. Azkenean genozidio ekologiko baten amaitu ahal zana, genozidio logistiko baten amaitu zan. Bai, inor baino gogo … Irakurtzen jarraitu ERREKETAREN URTEURRENA

ERREKETAREN URTEURRENA

Erdu zapatuen harriketarron sorlekue ezetan!! Eztakigu zenbet aguanteko dauen, beraz ez galdu aukera!! 10:30etan Karabie barritik!! Auzolanean ingurue apur bet garbitu, inderrak rekuperetako hamaiketako elegantea in anekdota desorbitauek entzuten doguzen bitartean, eta punterie eskasa dekogule frogatuteko tiratxina txapelketa. Planazo!! Ganera sorpresaren bat be egongo dala entzun dot… Irakurtzen jarraitu ERREKETAREN URTEURRENA

ERREKETAREN URTEURRENA

Urteak aurrera doaz danontzako, baita Karabie zaharrantzako. Kartelean itxura ona dekon arren, bisitau gure badozue mogidu zaitezie, holango egunen baten bertako sasi eta landareek iruntsi ingo daurie ta. Non gelditu ote dira etxean klasera doazela esan eta motxila hartu beharrean, desbrozadoreagaz Karabie zaharrerako bidea hartuten zaurienak? Halan da be, gaztetxea deterioraute ikusi arren urteen poderioz gehien deteriorau dana gure punterie dala esango neuke. Izin be, komentau danagatik, aurtengoa tiragoma txapelketa bakarra izin de, non inor ez dan gai izin botilleari emoteko. Beraz, enpate general eta danok irabazle! Esatea be, luzeena izin dala aspaldiko partez inok eztauelako gomea apurtu. Txitxiburduntzie be … Irakurtzen jarraitu ERREKETAREN URTEURRENA

KARABIKO ERREKETAREN URTEURRENA

Bai, Karabie gaztetxea ezta beti izan gaur ezagututen dogun eraikin hori. Bai, Harriketar Gazte Asanbladaren jaiotze lekue ezta gaur egun ezagututen dogun eraikin hori. Bai, gaztetxero nostalgiko askok Karabie aipatzerakoan eztekie buruen gaur egun ezagututen dogun eraikin hori. Gure artean badauz gazte batzuk euren gaztetatsune elizondotik urrin gastau zaurienak edo hobeto esanda, inbertitu zaurienak. Eta jakinde gazte horrik nortzuk diren, anekdotak eztire gitxi izingo. Baina non dau Karabie zaharra? Zer pasau jakon? Zer iten zan bertan? Zelan lortu zan? Eta barrie? Galdera asko dire, erdu gugez erantzunek topetan. Oharra: Eztekozule jakinminik… lasai, kristolango hamaiketakoaz gozatuteko aukera aukingozu. Fuerte armozetan dauen … Irakurtzen jarraitu KARABIKO ERREKETAREN URTEURRENA