HAMABOSTALDI KULTURALA

OLENTZERO Aurten hamabostaldie Olentzerogaz hasiogu eta hamabost egun honik izin dire gutzako ekarri ahal zauen opaririki onena. Ezta opari erreza lepoan ekarteko. Eskerrak aurtengo Olentzeroa benetako morroskoa izin dala. Hori bai, beste urte batez konfirmetan da aurreko egunetan haur txikienak zelan hartu behar direnan inguruko ikastaroa beharrezkoa dala. Suposatuten dot hartutea baino, Olentzerona emotea dala eta egie esan polito banatu zauzen opariek txikienen artean. “El mejor premio es compartirlo” errepikatuten daurie behin ta berriz telebistan. Pena bat ondio Iñaki ta Tomasegaz konpartidu ezin izitea. Batek daki, bea behar bada akaso, Olentzerok jasotako gutunen artean batan bat eurei bideratue izingo zan. … Irakurtzen jarraitu HAMABOSTALDI KULTURALA

SAHARA HURRA!

Zoritxarrez egunero aukiten doguz munduan zehar emoten diren guda, borroka edo bihotzak uzkurtuten dauriezen gertakarien berriak. Baina ondikoarren be latzagoa da jakitea egunkari horritan ez direla danak agertuten. Saharak urteak daroaz errepresiopean eskubide eta independentzia baten alde borrokan, baina ez dogu ezagutza askorik horren inguruan. Ganera, Lemoan badira Saharatik etorritako hainbat herritar eta sarritan kulturartekotasuna asko aldarrikatuten dogun arren, esan geinke euren kulturaz be gauza askorik eztakigule. Beraz modu xume baten (eta espero dot etorkizunerako harreman baten abiapuntu izatea) biak uztartutea aukera polite izingo leikela pentsau gindun. Hasteko, bertako historia eta egoeraren berri emon euskun hitzaldia aukin gindun. Hizlaria Saharako … Irakurtzen jarraitu SAHARA HURRA!

SAHARA HURRA

Ondikoarren Karabie festeko ajea pasau barik eta euskal jaian atarian, Lemoan presente dagoen beste kultura bategaz gatoz. Barikuen 19:00etatik hasite, Saharan egoeraren barri emongo doskun hitzaldie aukingo dogu, bertatik ekarritako eta bertakoek eginiko teagaz batera. Ondoren afarie aukingogu eta zorte apur bategaz berezie izingo da bertako produktuek dastatuteko aukera aukingogu ta. Azkenik, Lemoako gazteak Saharako famili bategaz bizi izandako esperientziek plazaratuko dauen dokumentaltxoa ikusteko aukerea be aukingo dogu. Ezeizu galdu aukerea eta erdu!!! Irakurtzen jarraitu SAHARA HURRA

DIRU SARRERA MINIMOAK ZELAN ZEHAZTU?

Elkartzen eskubide sozialen aldeko mogimendu bat da, helburu moduen oinarrizko eskubide sozialen aitortza dekolarik. Horretarako ekimen desberdinak gauzatuten dauriez eta gaurko hitzaldie dekogu adibide. Diru sarrera minimoak zelan zehaztu? galderari erantzune topetako planteatu gendun hitzaldi hau. Aberastasunaren banaketa hartu zan abiapuntutzat, aberastasuna herriak sortua bada herrian modu ekitatiboan banatu beharko zala argudiatuz. Hortik tiraka traba, kontzeptu eta iritzi asko landu ziren modu orokorrean zein zehatzean. Laburpen moduen Elkartzeneko orrialdean be pare bat ideia aurkituko dozuez. Nabarmendutea gaur landutako ikuspuntua ez dala izin sistema ideal baten gainean sortua, baizik eta gaur egungo errealitatea kontuten hartute, pausu praktikoak (batzuentzat txikiegiek akaso, baina … Irakurtzen jarraitu DIRU SARRERA MINIMOAK ZELAN ZEHAZTU?

REFUGIADAS: LA CRISIS DE ASILO EN EUROPA

Ezta lelango aldie errefuxiatuen inguruko hitzaldi bet antolatuten dogune Karabien. Eta zoritxarrez ezta azkenengoa izingo, Euskal Herrie herrialde nahiko solidario bat izin arren, arazoa ez dagoalako ematen jakien laguntzan, baizik eta eman behar jakien konponbidean. Izin be, komunikabideetan euren inguruko egoera latza entzuteak aurenganako enpatia bat sortzen dosku eta horrek sarritan laguntzera bultzatzen gaitu, baina bertan egon zan entzule batek esan zauen moduen ure atxiketan gabiz grifoa zarratu beharrean. Eta horregaitik, gaur egun gizartean zabaldu dan kontzientziazioa indartuten jarraitu behar dogu; penea ez dan beste parametrotan indartuten alegia. Orain dala hile batzuk gatazka guzti hau nondik datorren aztertu gindun (https://harriketarrakblog.wordpress.com/2016/05/13/inperialismoa-errefuxiatuak-egiteko-makina/). … Irakurtzen jarraitu REFUGIADAS: LA CRISIS DE ASILO EN EUROPA

INPERIALISMOA: ERREFUXIATUAK EGITEKO MAKINA

“Batzuetan egunkarian munduan gertatzen den guztia irakurtzen da eta munduan gertatzen den guztia munduan gertatzen den guztia dela sinesten da” idatzi zauen Joseba Sarrionandiak. Gaur egungo egunkariek, erlijioen guda baten ondorioz mundua errefuxiatuz bete dala dinorie, errefuxiatuen krisi baten murgilduta gauzela alegia. Guk barikuen, zorionez, gaztetxeko leihoak zabalik itzi ginduzen ta haize korronteak egunkari horritako orrialdeak zimurtu zauzen hitzak euren artean nahasturik. Orain beste zeozer irakurri lei. Izin be, Komite Internazionalistagaz batera antolatutako hitzaldi honetan errefuxiatu krisi baten murgilduta baino, mundu osoa hartuten dauen joko zikin eta ustel baten murgilduta gauzela ohartu ginen; errefuxiatuak fitxak baino ez diren joko erraldoian. … Irakurtzen jarraitu INPERIALISMOA: ERREFUXIATUAK EGITEKO MAKINA

INPERIALISMOA: ERREFUXIATUAK SORTZEKO MAKINA

Inperialismoa gatazka gehienen inguruan hitz egiten danean sarritan agertan dan zerbait da; errefuxiatuak gaur egungo eztabaida guztien abiapuntu dira; eta makinak, nik dakidala, helburu jakin baterako sortuak izaten dira. Hiru kontzeptu esaldi bat. Hiru kontzeptu bide berbera. Maiatzak 13en erdu Karabiera hiru hitz horrin arteko elkarreragina zein dan ezagututen. Erdu errealitatearen beste ikuspuntu bat arakatzera!! Irakurtzen jarraitu INPERIALISMOA: ERREFUXIATUAK SORTZEKO MAKINA