Category Archives: kontzertuek

AKUSTIK FEST

Giro polite eta beste baten be guztiz intergenerazionala zapatuen Karabien bizi izan gindune. Udalak antolatutako “akustik festari” amaiera emoteko Highlights taldea aukin gindun “unplugged” formatoan. Halan da be, esan beharra dago “unplugged” egoteko nahiko entxufeta urten zirela eszenariora eta eurikaz batera nahiko entxufeta aukin gintuztela. Beraz esan moduen, musika ona eskaintzeagaz gain, giro onaz be gozatuteko aukerea aukin gindun. Datu ofizialak ikusleen kopurue 150 pertsonan kokatuten daurie. Eztakit aforo maximoa zein izingo dan, baina eztot uste oso urrun ibiliko danik.

Hemen antolatzaileen eguneko balorazioa: https://lemoatzen.lemoa.eus/2017/05/22/600-pertsonatik-gora-bizi-izan-zuten-lehenengo-lemoakustikfest-jaialdia/

IMG-20170523-WA0012

Advertisements

AKUSTIK FEST

Zapatu honetan 22:00etatik aurrera, Karabien, Highlights taldea aukingogu udalak antolatutako lemoakustik festari amaierea emoteko. Herrialde diferentetako musikariekaz osotutako egitaraua. Erdu eta gozatu musikaz!!

18425090_1519008821504717_5035978491228791319_n

 

IÑAUTERIEK

Urte bateko paroian ostean barriro bueltau dire erromeriek Karabiera inauteri egunean. Historikoki Akerbeltz taldea izin bada honetaz arduratuten zana, aurten eskualdeko (Aramotz eskualdekoa noski) Zirkinik bez taldeagaz tirituogu beste behin be Harriketarrok juergea jantza inez amaituteko. Pikoteoan hartutako betekadea bajatako modu hoberik eztau. Horren harire, parkamenak eskatutea pikoteoaren argazkirik ez egotearren, baia danok dakigun moduen holango momentuetan segundo bat despistetan dana ezebe barik geratan da. Eta lehentasunak lehentasunak dira.

Mozorroei dagokionez, datorren urtera begire desfileren bat edo antolatu beharko dogu. Karabie txikie da eta desfilea egon ala ez, bardin bardin mozorro guztiek ikusteko aukera aukingogu. Baia desfileagaz behintzet, bakotzan aurkezpen bat egotea bermatuten dogu. Batzuk azalpena behar zaurien bai. Are gehau, mozorro zatien kontrabandoagaz eta salerosketakaz hasi ginenean. Halan da be, suposatuten dot eta espero dot “Zetaz zoaz?” galderari erantzuteko kapazak eztiren mozorroak egoten segidutea. Azken finean, mozorroa rol diferente bat betetako aitzakie baino ezta. Zer ingo dotsegu inok probau ez dauzen edo gure irudimenean sortuten diren rolakaz ausartuten bagara?

IÑAUTERIEK

Zapatuen Zirkinik bez erromeriegaz emongotsegu amaierea iñauteri egunerako udaletik antolatutako egitarauari. Erdu!!! Eta ez ahiztu mozorroa etxean!!

img-20170220-wa0003

ESKEAN KRISTO

Arratiarron artean Eskean kristo oso estimatua danaren hipotesie aspaldidanik dau frogatute ta oingo barikuen badaezpada, barriro egiaztatu gindun Karabie beteterakoan; nahiz te azkeneko asterarte isilpean mantenidu dan gauzea izin.

Esan beharra dago, apur bet harritute gelditu ginela tankera horretako talde batek bideoklipe Karabien grabau gure zauela enterau ginean. Norberaren autoestimarako subidoi handiagorik ba al dago? Baina bueno, eskertan da 15 urte bete gindunean gure ibilbideari ritmoa iminiotsieneko faborea deboldiduteko aukerea. Ondikoarren igual zeozer gehau be zor beharko dotsegu, bea bueno badakirie Karabie be eurina dala kantean diñorien moduen aurrera goazelako atea zabalik aukinde.

Gaurkoan ordea zabalduko eztogune bideokliparen inguruko pista edo irudiek dire, ez baitugu spoilerrik egin edota misterioaren magia apurtu gure. Sentitan dogu kuriosoenengatik, baina hurrungoan ezaitezie izin ardigalduek eta etorri. Bakarrik esatea, aurreko bideoklipagaz be harritute itzi eunskuela eta eztogule uste hau gitxiago izingo danik. Beraz, eskerrik asko eskainitako kontzertuegatik ta zorte on bideoklipagaz. Animo talde!!

ESKEAN KRISTO

Bariku honetan Eskean Kristo aukingogu Karabie gaztetxean, kontzertue emoteaz gain, bideoklip bet be grabauko daurie. Beraz normalean espektakuloa aseguraute badau, oingoan aitzakie handiegoa da. Erdu ta ez galdu aukerea!!!

img-20170211-wa0004

PINTXO LEHIAKETA + ENETARAN

Hamabostaldie jaten ta kantetan hasi zanez, ze modu hoberik hamabostaldie borobilduteko jaten ta kantetan baino.

Aurten be estilo guztietako pintxoak aukin doguz: elaborauek, sinpleak, nahasketa bereziek, plato konbinauek… Sukaldaritza arte bat eztala uste daurienak gaztetxeko pintxo lehiaketa batetik pasau ditezela mesedez. Vaya tela!

Urterolez pintxo kopuru nabarmena aukiogu oingoan bebai, baina esan beharra dago pintxoak etxean iteko ohiturea hartuten gabizela. Ez da inoren hitza zalantzan iminteagatik, baina pintxo sospetxosoak gero ta ugariagoak dira. Non geratu dire etxean iñeko pintxoei iten jakien abutxeoak? Galduten gabiz sukalde txiki baten hainbeste sasi-sukaldari material beran erabilera konpartiduterakoan (edo borrokatuterakoan) sortuten dan xarma. Zer esanik ez pintxoa amaitu daurienak presioa sartuten daurienean.

Bestalde, abutxeoak merezi daurienak (beste urte batez) pintxo gozoen tituloa irabazi daurienak dire. Izin be, beste urte batez tenperaturaren joko zikina erabili daurie iribazteko. Bai, pintxo guztiek ordureko egon ziren eurena izin ezik; eta eurena urten zanerako, besteak hotz. Partaide batek (igerten da beteranoa zala ya) jugada guztie aurreikusite, pintxo hotz baten alde in zauen. Halan da be, iribazleen trikimailuek eraginkorregiek dire eta azkenean alperrik. Eskerrak aurten hiru sari egon direla eta behintzet beste bietan lehia egon dala. Originaltasunaren sarie plater konbinauantzat izin zan. Egie da bazter guztietatik azkeneko momentuen hartutako produktuekaz indako pintxoa iziteko nahikoa in zauela, baina jangarritasuna baldintza bat izan beharko litzateke hemendik aurrera lehiaketako parte izateko. Presentazino onenaren saria bestalde, “cerebros destruidos” pintxoantzat izin zan. Zaporez nahiko enpalagosoa gelditu arren, produktu desberdinekaz jolasteko erakutsitako abileziagatik merezitako saria dudarik gabe.

Aurten epailea Enetaran taldeko musikariek izin dire. Bere erabakien zilegitasuna askok ezbaian iminiko daurien arren, argi dauena da kontzertu ederra eskaini zauriela. Beraz jarritako aurreikuspenak sobran beteteaz gain, asanbladan izenean be eskerrak emotea pintxoak probetera ausartutearren.

Azkenik, esatea musikalmente kontzertu oso duin bat izin zana, Stankeik txiki baten bihurtu gindule. Bai, egun honetan be eszenarioa inbaditu ginun, baina errue zuona da bikote, giroa berotutearren eta jentean kolaborazioak eskatutearren. Zer ingo dotsegu aspektu horretan metxa laburrekoak bagara? Gu behintzat, horretaz harro egoten jarraituko dogu.

PARRILLADA POTEOA + KONTZERTUEK

Azken aldien gure herrien poteoak ugaritu direnez, badaroaguz pare bat hile poteo berritzaileak egiten (edo saiatzen behintzat). Oingoan parrillada-poteoa toketan zan.

Estrukturean montajea sinplea iruditu arren, montajean aurre zirriborroak bere konplexutasuna aukin daurie. Eskerrak aste bat arinago gaztetxetik pasau zala gaian aditue dan bat eta ia katxarro hori zertarako zan galdetu zauela. Ezpabere hasieran pentsaute egoan materialagaz in ezkero, gitxigaitik parrillada-poteoa vayaliada-poteoan bihurtuten dogu.

Fogonero jefean be esperantza gitxi egon zan jarrite eta zenbet saiakera beharko zauzenaren bolillan baten batek esku bi behar izin zauzen kontetako. Baia arin zarratu zauzen begire ibili zirenan ahoak sue lelangoan izitu zauenean. Hori bai, aho horrik gitxi iraun zaurien zarratute ikatza botaterakoan brasea ito zalako. Berak errue kanpoko esku saboteatzaile batzuei bota arren, bertsio diferenteak dauz. Halan da be, arin berpiztutea lortu zauen. Artistea bera!

Argazkietan dana okelea agertan dan arren, “El ultimo supervivienten” teknikak erabiliz kalabazine be sartu gindun brasan. Bai ondo irakurri dozue, sartu. Eskerrak begetarianorik ezala egon ta ordureko danok ondo afaldute egon ginela, batan batek gozo egoala esan arren. Kasualidadez batan bat hori, ideian sortzailea izin zan… Atara zuon ondorioak.

Kontzertuen txanda heldu zan gero. The Riff Truckersegaz hasi ginen. “Blues, rock and whisky” lemapean joten dauen talde honek arin irabazi zauen entzuleen arreta. Eta entzun dodanagaitik country kutsu horrek datorren urtean Estatu Batuera joateko asmoa dekon kuadrilla bat konkistatu zauen. Pare bat CD erosi zauriezan ta dana bertara doazenean kotxean iminteko. Kuadrilla horretako bost pertsona, Ford Focus bat eta The Riff Truckersen pare bat CD Estatu Batuetan? Presidente barrie bildurtuteko moduko konbinazioa.

Eta azkenik zazkelkerietan hasi zana, Zazkel taldeagaz amaitu zan. Euskal pop erradikala ekarriozkuen gaztetxera banden lehiako txapeldun hauek. Beraz poteo berezi bategaz hasi zana be, musika estilo berezi bategaz amaitu zan. “Innovar o morir” diño esaerak eta momentuz, guk bizirik jarraitzen dogu!!

“SORMENA KEMENA” DISKOAREN AURKEZPENA

Ezta gauza askorik behar Karabieko oholtza ganera igoteko, bea oingoan Zeinketarrek aitzaki ezin hobea topau daurie. Bai, azkenean eta hainbeste data barajeau ta aldatu ostean CD barrie aurkeztuko daurie. Zorionakk!! Eskarmentu handiko (bueno igual ez hainbesteko) talde hau motibeta urtengo danaren dudarik ezteku. Zer esanik ez, hemen bere etxean baino erosoago sentitan dan Runto Selektorran inguruen. Otuz be eztot uste gitxiago izingo danik. Ganera, egun berean euskal jaie ospatuten da Lemoan ta 19:00etatik aurrera Zesuma erromerie aukingogu gaztetxe alboko parkean.

Kartela ezin hobea ta giroa hobeagoa!! Erdu eta gozatu!!

e-4 kartela ona

PELAX + BI BALA

Nahiko hotz hasi zan gaba karabien. Oso jente gitxi egon zan bertan ordureko. Baia badakizue hau Arratie da! Antolakuntzakoak itxoten jakinde jentea berandu etorriko dala eta berandu datorren jentea jakinde asuntoa berandu hasiko dala. Arratiarron zirkulo biziozoa. Edo arratiarron aitzaki biziozoa? Batek daki! Halan da be gu be gitxiau ez garenez, ba ordu bateko atzerapena… Aupa ai!!

Azkenean tropeltsu polit bet batu ginen eta Pelaxen gitar eta saxo soinuek ausartu ziren gabari hasiera emoten. Kontzertu lasaie eta lasaie be bertaratu zirenen jarrera. Musikaz gozatuten ibiliko zirean agian. Euren buruek behintzat baiezkoa esaten zaurien. Kontzertu amaieran buruek ez ezik, hankak be konpasak marketan hasi ziren. Aipatu beharrekoa be egoera girotuz publikotik bueltaka ikusi zan bandoleroa. Bere identitatea zein dan eztakigun arren, ezer faltetan danaren konstantzia eztekogunez ongi etorrie izingo da hurrungoan be.

Segiduen hasi zan Bi Balan kontzertue. Graduek (tenperaturanak eta ez alkoholanak, noski) igon ahala lelango filari lehialak direnak be agertuten hasi ziren. Saltoak, koreografia landuek (ez danak ritmora, baia bata bestea baino harrigarriagoa), linboren bat… Gatza zan oholtza ganetik urtetan ziren doinuei geldirik erantzutea. Adituek diñorie desafineren bat be egon zala, bea aspaldi ikasi ginun horrikaz be gozatuten.
Azkenean garagardo trago eta izerdi tanta artean amaitu zan kontzertuen txanda. Askoren kamisetak basue baino bustiago amaitu zauen, harriketar batzun (A. I.-rena batez be) sasoi fisikoa eztabaidan jarriz.

Oharra: Gure babes eta besarkada beroena fisikaren oinarriak haustuten saiatu zan bikotearentzat, baina batez be P. R.-entzat, azulejoan eraso bortitza bere lepoak sufridu zauelako. Animo eta lasai, jada azulejoa denuntziaute dau ta!