GARBITZAILE BATEN HITZAK

Usteot jaiotzen garenetik inori etzakola gustetan garbitutea. Zenbet matraka jostailuek atara eta gero gordeterako orduen eskakeetan diren umeakaz (danak). Urteak aurrera joan ahala horren beharraz oharturik, eta nahiz te oraindik berea kostau, gehau garbituten dogule esan geinke. Gaztetxea be ezta zikinkeri eta desordenaz libretan, eta ondio ume sentidu arren, harro esan neike hein baten, ohorea dala niretzako gaztetxea garbitutea.

Ohore bat izin de txosnan montajerako erabilitako erramienta guztiek barriro bere lekuen izten saitutea, badakidalako txosnagaz batera gau eta arrastiei bizitasune emon dotsegula.

Ohore bat izin de buruhandiek itzitako izerdi usine bentilau behar izitea, badakidalako buruhandiekaz jolasean umeengan (ta ez hain umeengan) sentimenduek piztu doguzela.

Ohore bat izin de mozorroan notak batu behar izitea, badakidalako txupinazo koloretsuago bat bultzatuten lagundu dogule.

Ohore bat izin de herri bazkariko harrikoa itea, badakidalako bazkari horretan herri izaeran kohesioa indartuten lagundu dogule.

Ohore bat izin de balsetako kortxoak botatako birrinek garbitutea, badakidalako balsetako abordajean “ez izan soso, izan zoro” gure leloari leialak izin garela.

Ohore bat izin de bulegoan egon diren musika instrumentuekin tetris bet in behar izitea, badakidalako Runto selektor, Astokolotro & the txilibistro’s band, Greta ta kroketak eta Azkaiter pelox taldeekin musikaren alderik inprobisau, sortzaile eta irribarretsuena erakutsi dogule.

Ohore bat izin de rally humoristikotik bazter baten botata egon dan urunez beteriko kamisetea batu behar izitea, badakidalako rallyen lemoako gazte kuadrilla diferenteakaz harremandu garela.

Ohore bat izin de mozorroen armairue atondu behar izitea, badakidalako playbackean belaunaldien arteko elkarlanean taupada izin garela.

Ohore bat izin de feria txosneroako material guztie batu behar izitea, badakidalako betiko materialekin jolas politek gauzatu leikezala erakutsi dogule.

Ohore bat izin de ekitaldiko usb malditoa gaztetxetik ataratea, badakidalako hainbeste hutsegite ta gero, ekitaldie ilusioz eta umorez aurrera ataratea lortu gindule.

Ohore bat izin de orokorrean gaztetxea ta txosnea garbitutea, badakidalako garbiketa horregaz juergea posible iten daurien turno guztietako pertsonei lana erraztu dotsegule eta juerga horregaz hainbat pertsona alaitasunean eta zorokeriz gauaz disfrutau izin dauriela.

Nire gurasoek beti esan dostie nire kuartuko zikinkerian (oso lohi dau bai, onartuten dot) artean bizie sortuko dala. Eztakit zikinkerie bada bizie sortuten dauena edo biziek zikinkerie, baina argi dekotena da Karabie egunero hain zikin itzartu bada, bizirik egon dalako izan dala. Eta bizi garen artean bizirik gauzelako espero dot hurrungo urtean garbituteaz nekatuago bukatutea, zikinkeriek inoiz baino biziago jarraituten dogule erakutsiko dauelako. Gora Lemoako jaiek; Gora fregonak; Eta zelan ez, gora Harriketar Gazte Asanblada!!

JAIEK

Lemoako jaiek ate joka dauz ta berez egitarau oparo bategaz badatoz, guri ondio gehau osotutea okurri jakun!! Ez galdu aukerea barre batzuk botateko ta erdu!!

IMG-20170628-WA0000

TXATXAMURKE EGUNE

Ausarta izin behada egitaraua marianito ta mostoa hartuteko kedada bategaz hasteko. Bata helduei atxikitutako edarie eta bestea hainbeste telesaioetan desprestijiatutakoa. Halan da be, kalte gehien in dotsena edari bi hauei, lemoaztarren garagardoarekiko leialtasuna da; behintzat txatxamurke egunera hurbilduten direnena.

Baina bueno, bata zein bestea, gorputze konbustiblez bete ta txopolo-txopolo txapelketari ekin geuntson. Bertako natiboek saio teoriko praktiko bat emon euskuen. Saio benetan eraginkorra garailea bertara inor baino berdeago heldu zanean. Ta ez pentsau txapelketa erreza izin zanik. Teknika eta taktika diferenteen erakusketa bat bizi izan gindun. Eskumutur biraketa inposibleak; ukondo luxazio batetik hurbil ibilitako jaurtiketak; kuadriceps, iskio eta hanketako edozein muskulu arriskuan iminteko moduko makurketak; harriek bota beharrean arrokekaz ausartuten zirenak; harri koxkorrekaz isilik isilik aritzen zirenak… Baina azkenean eta ezustean, erreka konkistatutea lortu zauena azken aldien tallerreta eta lemorieta inguruek astinduten dabilen tipoa izin zan. Kasualitatea? Kausalitatea? Konspirazioa? Destinoaren kapritxo bat? Botere jainkotiarra?

Beste behin be, barre galantak bota izin doguz naturak eskaini izin doskunagaz. Harri pare batzuk eta erreka, zetako gehau? Bea jaiari ez ezik, gure zoriontasuna txikituten saiatuten diren proiektuen kontrako aldarrikapenei lekue be gorde behar jakie. AHTari ta goi tentsioko lineari ezetz esateko talde polite kontzentrau zan kontzentran, nahiz te bat baino gehiagok kontzentrazioa galdu. Zer ingo dotsegu pistak emoten dauena despistaute badau? Bakotzak jakingo dau zetara datorren hitz joko hau (ez nuke inoren sensibilidadea mindu nahi).

Azkenik, eta egune ondo borobilduteko, ze aukera hoberik afari animaue baino. Bertso bategaz hasi zan dana eta bertsoka jarraitu zauen. “Ai sapotxin” doinuaren babespean mota guztietako bertsoak sortu ziren, zirikatzaileetatik hasiz, tragoa pasetako bertsoetatik pasatuz eta bertso moduen konsiderau ezin diren horietan bukatuz. Baina hori nahikoa ez balitz bezala, txatxamurkeren kanta berrie zuzenean eta esklusiban lelango aldiz entzuteko aukerea aukin gindun. Edozein konpositore harrotseko moduko kantea. Entzuten danagatik Zeberion eta Legution marka guztiak hautsi dauen kantea da, urten eta bigarren egunera top-ean leku bat eginez. Bertan sortu zan “holan bizi lei” hits berrie be ezta atzean geratan. Gaztetxea baino konbentue emoten zauen hori hainbeste sor-tzaileekaz. Akaso egie izingo da zurrumurruek diñoriena eta txatxamurke dala Lemoako gatza ta piperra? Hausnartzeke…

TXATXAMURKE EGUNE

Badator txatxamurke egune! Biher Bikanditik hasite, erdu ta gozatu!! Ondikoarren asko dekie erakusteko ta kalamidade honik!!

IMG-20170717-WA0004

ERREFUXIATUEN ALDEKO NAZIOARTEKO EGUNA

“Ilargiak tranpa egiten du uretan isladaturik, beregana eramango gaituen bidea erakusten digunea., Zeru garbiko gauetan. Edertasunez estaltzen diren bideetan arrisku handia dago. Edertasunez estaltzen diren bideetan, liluraturik haiengan pausatu eta oharkabean ito egiten zara; izarrez beteriko zerupean. Ilargiak tranpa egiten du uretan isladaturik, beregana eramango gaituen bidea erakusten digunean. Zeru garbiko gauetan.”

Benito lertxundi.

IMG-20170620-WA0009

Atzo errefuxiatuen nazioarteko egunan harire, harriketarrok kalera urten ginen Arratia beste mural batez hornituteko. Kalera urten ginen birikiek hautsez bete arren, egoerarekiko kontzientziazioa hauspotzeko. Kalera urten ginen paleak hainbestetan montau ta desmontau arren, zuon ibilbidea gora-beheratsuagoa dalako. Kalera urten ginen ertzainaren bisita izan arren, zuok jasotzen dozuen jazarpena hilgarria dalako. Kalera urten ginen tirafondoren batek trabaren bat imini arren, zuok topetan dozuezan trabak handiagoak, gogorragoak eta erabakigarriagoak direlako. Kalera urten ginen lijadora faraonikoen pisue konpartiduteko aukera aukin arren, zuok egoeraren karga bakarrik eroan behar dozuelako, askoz be pisutsuagoa danean. Kalera urten ginen porroten aurrean babesa topau arren, zuoi munduak orokorrean lepoa emoten dotsuelako. Baina batez ere, kalera urten ginen argi ta garbi esateko etsipenaren aurrean gogor eutsi eizuela, Arratia behintzat, babes herri dozuelako.

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK!!

Eta akaso egindako konparaketa mingarria suertatzen bada, behintzet izin ditela konturatuteko malko eta izerdi tanta guztiek bolumen bera daukien arren, istorio oso diferenteak gordetan dauriezela. Eta istorio horrik direla tanta horien jatorria baldintzatuko daurienak; eta beharbada, ustekabean, baita jausten direnean sorturiko eztandaren dimentsioa.

SAHARA HURRA!

Zoritxarrez egunero aukiten doguz munduan zehar emoten diren guda, borroka edo bihotzak uzkurtuten dauriezen gertakarien berriak. Baina ondikoarren be latzagoa da jakitea egunkari horritan ez direla danak agertuten. Saharak urteak daroaz errepresiopean eskubide eta independentzia baten alde borrokan, baina ez dogu ezagutza askorik horren inguruan. Ganera, Lemoan badira Saharatik etorritako hainbat herritar eta sarritan kulturartekotasuna asko aldarrikatuten dogun arren, esan geinke euren kulturaz be gauza askorik eztakigule. Beraz modu xume baten (eta espero dot etorkizunerako harreman baten abiapuntu izatea) biak uztartutea aukera polite izingo leikela pentsau gindun.

Hasteko, bertako historia eta egoeraren berri emon euskun hitzaldia aukin gindun. Hizlaria Saharako akanpalekuetan jaiotako 20 urteko gazte bat izan zan. Bertako errekurtso naturalen garrantzia, errepresioa eta torturak, okupatutako lurraldeak, errefuxiatuen akanpalekuak, harresia… datu eta kontzeptu asko jorratu ginduzen. Etorkizunera begire hausnartuteko aukera be aukin gindun eta momentuko egoera gogorra bada be, gogorragoa da ikustea etorkizuna be iluna aurreikusten dala. Baina bueno, etorkizuna dauen bitartean pausuek (txikiek badire be) emoten jarraitu beharko doguz.

Esan dogun moduen, euren kulturaz gozatetuko aukerea be aukin gindun eta hitzaldien zehar bertako beste gazte batek tea prestatu euskun. Arpeiren bat gesto arraroren bat egin arren, orokorrean harrera ona aukin zauela esan geinke, bigarren rondan be basu guztiek amaituz. Kontrakoa pasau zan datilekaz. Eskurik esku pasetan joan ziren inon parau barik, esku aproposak topau eta taperra bentilau zan arte. Enpanadillak eta pastela be gitxi aguante zaurien mahai ganean.

Tripea apurtxu bet bete ta gero, lemoaztar batzuk Saharako familie bategaz bizi izandako bizipenak batuten zauzen bideo-dokumentala jarri euskuen. Hainbestetan eskatutako bideoa azkenean ikusteko aukera aukin gindun bai. Eztabaidarako denborea be egon zan eta protagonisten esanetan gehien harrituotsiena bertakoek egoera hain gogorren aurrean izandako irribarrea izan zan. Guk be barre batzuk bota ginduzen bideoa ikustean beraz, modu metaforiko baten esan geinke irribarre hori kamara baten batu eta hona ekarteko kapazak izin zirela. Artistak! Hori bai, ondikoarren giltzapean dauzen jantza desenfrenau pare batzuen irudiek ikusteko irrikitan gauz.

Azkenik egune borobilduteko Lemoan bizi dan saharar baten eskutik kuskuse jateko aukerea aukin gindun. Giro hain sano ta polit beten edozer gauze sartuten da ondo, bea esan beharra dago sukaldaria txalotxeko moduko kuskuse preparau euskule. Hori bai, jateko erakutsi gindun teknika eskasak argi itzi zauen beste afari bet in behakogule entrenetan segiduteko.

Besterik barik eskerrik asko barikuen Karabire hurbildu zinien saharar guztiei ekimen horreri kutsu esanguratsuago bat emotearren eta segi jo ta ke merezi eta behar dozuenagatik borrokan.

SAHARA HURRA!!!

SAHARA HURRA

Ondikoarren Karabie festeko ajea pasau barik eta euskal jaian atarian, Lemoan presente dagoen beste kultura bategaz gatoz. Barikuen 19:00etatik hasite, Saharan egoeraren barri emongo doskun hitzaldie aukingo dogu, bertatik ekarritako eta bertakoek eginiko teagaz batera. Ondoren afarie aukingogu eta zorte apur bategaz berezie izingo da bertako produktuek dastatuteko aukera aukingogu ta. Azkenik, Lemoako gazteak Saharako famili bategaz bizi izandako esperientziek plazaratuko dauen dokumentaltxoa ikusteko aukerea be aukingo dogu. Ezeizu galdu aukerea eta erdu!!!

IMG-20170529-WA0005

KARABIE FEST

Orain dala 17 urte leku honetan suak erre gintuen eta hori ez ahiztuteko urtarrilean jaialditxu bet iten badogu, oingoan leku berean beste jaialditxu bet itea pentsau gindun sosoak baino, zoroak garela ziurtatuteko. Egie esan, eztakit ze punturarte esan geinkeen hau proposamen serio batetik hasi zala, bai ordea amaierea eztala bape serioa izin.

Ganera pentsatutako egitarauari desafio paleolitiko bat be gehitu jakon. Harrie egurraren kontra. Azken astean zehar harrotasuna eta ziurtasuna izan da nagusi gai honen inguruko eztabaidatan. Ilusio eta esperantza asko egoan jarrite bikote honetan. Kolekzionistan harrien erosketak ganera, balantzea asko desorekatu zauen. Apostuek eskupilotako final batean baino gora behera gehau aukin dauriez. Baina azkenean bape, duintasunez, baina su barik amaitu zan desafioa. Esatea be metxero bategaz tranpak iten saiatu ziren arren, emaitza bardine izin zala. Argi dau orain dala 17 urte honik ezirela Karabitik ibili. Ta eskerrak garai honetakoak direla, historiaurrean bizi izingo baziren seguramente gizakia aspalditik egongo zan extingidute ta.

Askok diñorie (badakizu beti tope behada aitzakiren bat) errue edabe magikoa prestatu baino arinago in zanarena dala. Eta egie esan, edabe magikoak hartu zauen pepino zapore destruktibo horrek, bera bakarrik ya txispak ataraten zauzela. Beti esan dogu irudimena dala gure armarik onena eta hori dala indartuten gaituena beraz, zeratarako begituko dogu interneten egongo diren milaka koktel konbinazioak guk bat sortu ahal badogu? Ba batan batek patentetako asmoa aukin bazauen mesedez baztertu deiela ideia hori Panoramixek be aprobauko ez zauen mix bet in ginduleko. Halan da be, esatea bertaratuen artean harrera nahiko ona aukin zauela (lelango traguek behintzat). Baia bueno, aurretik aipatu bezala zoroak gara.

Eztakit komikietan sarritan irakurri dogun Galiako herritxo horren markak hautsi doguzen gure galolinpiadetan eta erabilitako neurketa sistema sofistikau arkaiko horregaz eztot uste jakingo dogunik. Suposatuten dot bere garaiko “un palo”an iragarkiak nahastu gaituela eta azken aldien palu sinple bateri erabilgarritasun gehiegi topetan dotsegule. Arku betek bere geziekaz, harri pisutsu batek, norbera baino handiagoa dan enborrak eta jabalina batek inoiz eztaurie in konbinazino ona, ez behintzet jentea hospitalera eroaterarren komisinoa kobretan eztan bitartean. Guk badaezpada erizain bat eroan gindun “para cubrirnos en salud”, baina kontuten aukinde azkena izin zala etxera martxetan etzata arraroa iten osasuna bigarren mailara bajatu izanak.

Bajatutea baino, guri igotea tokau jakun; Karabiganera hain zuzen. Anekdotak eziren gitxi izin. Nostalgia kutsu bet be igerri zan hizlarien ahotsetan. Rebisten testura bereziek, botaken norabide meditauek, bricomania saio disparauek… asko aukin zaurien esateko. Planteau behako zan liburu bet ataratea pasarte guzti horrikaz. Eta batek daki, agian inkilino barriek bigarren ale bat ataraten animetan dire. Bai, zurrrumurrek konfirmau direz, bertan jentea ibilten da eta aurreko jabeak baino trebeagoak dire brikolaje gaietan.

Merienda afarian txandea be heldu zan. Bai heldu zan, eta apur bet gehau itxaron ezkero ia afari gosarien bihurtuten dogu. Are gehau dana amaitu arte jaten geratuko baginen. Ze txarrak garen kantidadeakaz… janarie sobran eta patxaran mota batzuk faltan. Desafioan esperantza handie egon bazan, pataxaranagaz ezkinun aukin bapez. Halan de be, gure harridurarako esan beharra dau honek be harrerra ona aukin zauela. Astero astero mimau eta bueltak emoteak bere fruituek emon dauz. https://harriketarrakblog.wordpress.com/2016/10/12/patxaran-ikastaroa-2/ Bere kutsu exotikoa zala ta, marihuanana izin zan estimatuena eta onartu behogu hasiera baten bildurre emoten euskule bere izaera aluzinogenoak. Halan da be, azkenean resulta frontal epilektikoak gure burmuinerako kaltegarriagoak izin zirela patxarana bera baino. Batan bat brote psikotikoren batetik oso hurbil gelditu zan.

Askok bestalde, aluzinetan ibiliko zirela pentsauko zaurien horman proiektau ginduzen irudi siniestro eta zoroakaz. Jentea lurrean itzundu eta hodeien forma bereziek deszifretan ibilten dan moduen, batan bat gauza bera iten saiatu zan hormako irudiekaz. Brote psikotikoa agian ez zan hain urrun ibiliko. Urrun ikusten zana, baina inoiz baino hurbilago sentitu gindune ordea, gure heroi barrie izin zan: BATbitaMAN. Hori bai, segururenik saguzaharrak kontran dekozen batman bakarra izingo da. Zeruen batmanen sinboloa proiektau gindun momentu beretik jarri zan herrian esanetara. Hau bai dala benetako heroia, herriegatik bizie arriskatuten dauen horritako bat. Eta bestela ikustea baino ezindun aukin prekaridadea harrotuko lukeen berarentzako eraiki gindun plataformea. Beste behin be, palu baten boterea sobrebaloratuz. Halan da be kondairak diño bertatik tipo bat bota zala bere buruaz beste egin gurean eta bizirk urten zala. Kableaue monteterakoan ia frogatuten dogu kondaira horren sinisgarritasuna. Gu betikolez beti egiaren bila.

Azkenik, esatea zaintzailearen denda pikaderoa ezala argi gelditu zan arren badaezpada hirukote sospetxoso bat gelditu zala bertan lo iten. Gaba guztie bitxoataz arduratute ta azkenean bi oso handiek sartu jakozan dendan. Halan da be, eztot uste gauza askorik pasauko zanik bertan, mogimentu apur bet egon ezkero (kontuten aukinde dendea lurrera ze patxadagaz anklaute egon zan) ezauen zutik aguanteko ta.

Eta hori bai, hurrungo urtera begire garrapaten komunidadeagaz kordinau beharko gara justo eurin jaialdie be gureagaz ez koinzididuteko.

Orain dala 17 urte leku berean suak erre gintuen, akaso, beharbada, aurrerantzean be herrieri argie eta beroa emoten segiduteko. EZ IZAN SOSO, IZAN ZORO!!!

KARABIE FEST

ADI badator lelango Karabie festa. Asterix eta Obelix nekez itea lortuko zauriezan olinpiadak, inkilino autoktonoen eskutik anekdotaz jositako bisita Karabiganera, txitxiburduntzie, gaztetxean ekoiztutako patxaran esperimentalaren dastaketa eta goiko solairuko kobatik pintxetan ibiliko dan DJa. Besterik barik zorte on eta badaezpada testamentue idatzite itxi.

Ganera, horregaz nahikoa ezpadekozue, desafio paleolitiko bat ikusteko aukera be aukingogu. Gaztetxeko fogonero ofizialetako bat VS harrikada potentea dekon tipoa; egurre VS harrie. Nork lortuko dau lehenengo sue sortutea? Bietako batek lortuko dau?

Gogoratu zapatu honetan, Karabie zaharrean. Erdu!!

Oharra: Gaztetxeak edari minimo bat eta txitxiburduntzireko janari minimo bat baino eztau eroango, inguruek infraestrukturan aldetik eztauelako asko laguntan. Beraz mozkortuteko asmoa badekozu edo ito arte jateko gogoa gomendatuten da etxetik zeozer eroatea.

IMG-20170510-WA0009

 

AKUSTIK FEST

Giro polite eta beste baten be guztiz intergenerazionala zapatuen Karabien bizi izan gindune. Udalak antolatutako “akustik festari” amaiera emoteko Highlights taldea aukin gindun “unplugged” formatoan. Halan da be, esan beharra dago “unplugged” egoteko nahiko entxufeta urten zirela eszenariora eta eurikaz batera nahiko entxufeta aukin gintuztela. Beraz esan moduen, musika ona eskaintzeagaz gain, giro onaz be gozatuteko aukerea aukin gindun. Datu ofizialak ikusleen kopurue 150 pertsonan kokatuten daurie. Eztakit aforo maximoa zein izingo dan, baina eztot uste oso urrun ibiliko danik.

Hemen antolatzaileen eguneko balorazioa: https://lemoatzen.lemoa.eus/2017/05/22/600-pertsonatik-gora-bizi-izan-zuten-lehenengo-lemoakustikfest-jaialdia/

IMG-20170523-WA0012